Bestyrelsen i Herlufsholm Svømmevenner

Michael Kaiser

Formand
Tlf. 61 22 08 01

Rikke Lejbølle

Kasserer
Tlf. 20 32 52 53

Mette Lünell Bruhn

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 53 26 74 97

Andrea Thomsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 27 52 55 51

Sille Johansen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 27 12 91 60

Linda Visler

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 50 56 31 06

Maja Florens Klausen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 25 39 07 46

Stine Holm Sørensen

Bestyrelsessuppleant
Tlf. 25 38 20 43

Elin Bjarnadóttir

Bestyrelsessuppleant
Tlf. 61 99 82 22

Mie Bjerregaard

Revisor
Tlf.

Rikke Bentsen

Revisorsuppleant
Tlf.

Send os en mail på hg.svoemmevenner@gmail.com