Bestyrelsen 2018-06-07T21:55:24+00:00

Bestyrelsen i Herlufsholm Svømmevenner

Mette Lünell Bruhn

Formand
Tlf. 21 39 64 69

Christina Meyer

Kasserer
Tlf. 29 23 02 06

Christina Bryde

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 57 09 92

Michalina Hansen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 27 28 87 10

Heidi Andersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf.

Andrea Thomsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 27 52 55 51

Sille Johansen

Bestyrelsesmedlem
Tlf.

Casper Wichmann

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 26 42 62

Linda Visler

Bestyrelsessuppleant
Tlf.

Michael Kaiser

Bestyrelsessuppleant
Tlf.

Mie Bjerregaard

Revisor
Tlf.

Rikke Bentsen

Revisorsuppleant
Tlf.

Send os en mail på hg.svoemmevenner@gmail.com