Kontakt 2018-05-13T20:49:19+00:00

Kontakt Herlufsholm Svømmevenner

Herlufsholm Svømmevenner
v/ Christina Meyer
Kildebakken 15
4700 Næstved

Mobil: 29 23 02 06

E-mail: hg.svoemmevenner@gmail.com
Hjemmeside: www.hg-svoemmevenner.dk

CVR. 31737400

Bank:
Møns Bank
Reg.nr.: 6140
Kontonr.: 0004279376

MobilePay: 29 23 02 06